Класифікація кардіоміопатій у котів

ЗTVRH+triangle+veterinary+referral+hospital+trianglevrh+Hypertrophic+cardiomyopathyа інформацією від клінічних, патологічних чи фізіологічних даних  кардіоміопатії у котів класифікують відносно:

– морфологічного фенотипу (гіпертрофічна або дилятаційна кардіоміопатія);

– етіології (недостатність міокарда, що викликана дефіцитом таурину, тіреотоксичне захворювання серця);

– функції міокарда (систолічна чи діастолічна дисфункція);

– патології (інфільтративна кардіоміопатія, неоплазія);

– патофізіології (рестриктивна кардіоміопатія).

У 1995 р. ВООЗ була представлена нова, діюча і зараз, класифікація КМП. Згідно з визначенням, прийнятим в її рамках, кардіоміопатії – це захворювання міокарда невідомої етіології,що  приводить до дисфункції серця. До відомих раніше трьом основним видам КМП були добавлено аритмогенну правошлуночкову КМП і некласифіковані КМП (досить рідкісний тип КМП, який за своїми ознаками не підходить під опис інших КМП і об’єднує кілька захворювань). Класифікація кардіоміопатій (ВООЗ, 1995 р.):

 1. Дилатаційна КМП.
 2. ГіпертрофічнаКМП.
 3. РестриктивнаКМП.
 4. Аритмогенна правошлуночкову КМП.
 5. НекласифікованіКМП: фіброеластоз; некомпактний(губчастий) міокард; дисфункція систолилівого шлуночкабезйогодилатаціїабоз мінімальноюдилатацією; враженняміокарданарівнімітохондрій.

Якщо детально розглянути класифікацію кардіоміопатій за етіологічним фактором, то їх розділяють на первинні (ідіопатичні) та вторинні (етіологічний фактор встановлений).

До первинних кардіоміопатій відносять:

– гіпертрофічну (асиметричну і симетричну; обструктивну і необструктивну),

– дилятаційну (або застійну),

– рестриктивну (облітеруючу і дифузну),

–  проміжну (некласифікована форма – в даному випадку спостерігаються зміни, що характерні для кількох видів захворювання, наприклад для гіпертрофічної та дилятаційної форм кардіоміопатій).

Вторинними кардіоміопатіями є:

– метаболічні (ендокринні, кормові);

– інфільтративні (неоплазія, наприклад ліьфома);

– запальні (іммуноопосередковані, коронавірусна інфекція кішок, вірусний імунодефіцит кішок );

– фіброзні (постінфекційні);

– токсичні (застосування доксирубіцину);

– інші (хронічна ниркова недостатність, травма, інфаркт).

Нажаль, кожна із схем класифікації буде обмеженою, тому деякі випадки кардіоміопатій можуть бути незаміченими, а інші буде тяжко віднести до певної категорії. Не дивлячись на достатньо значні досягнення ветеринарної медицини, залишаються певні труднощі в діагностиці та класифікації, а також практичні проблеми в лікуванні серцевої недостатності та аномалій, пов’язаних з захворюванням міокарда. Хоча у данних категорій  кардіоміопатій не існує чітко визначених меж, розділення їх на гіпертрофічну, рестриктивну та дилятаційну продовжує мати клінічне значення.  При кардіоміопатії завжди страждає функція шлуночків серця. Ураження міокарда, при встановлених етіологічних причинах, є вторинним і розглядаються як специфічні кардіоміопатії, викликані основним захворюванням.

Використана література:

 1. Амосова Е.Н. Кардиомиопатии. К.:«Книга плюс». – – с. 3-4, 7-13.
 2. Сторожаков Г.И. Кардиомиопатии: эволюция взглядов на проблему. // Ж. Лечебное дело. – 2009.- №1. – с. 3-12.
 3. Филип Р. Фокс. Лечение заболеваний миокарда у кошек.// Современный курс ветеринарной медицины Кирка. Под ред. Бонагура Дж. Д./ Пер. с англ. – М.: « Аквариум Принт». – 2005. – с.854-860.
 4. Чандлер Э.А., Гаскелл К.Дж., Гаскелл Р.М.. Болезни кошек .  Пер. с англ. – М.: «Аквариум Принт». –  – с. 358- 391.
 5. Fox P. R. Critical care cardiology. // Vet. clinics of North America: Small animall practice. – 1989. – рр. 1095-1125.
 6. Fox P. R. Feline myocardial diseanse. In Fox P. R. (ed) Canine and Feline Cardiology. Churchill Livingstone, New York. – 1988. – pp. 435-466.

Автор матеріалу: Плисюк Віталій Миколайович

Хірург, фахівець з візуальної діагностики, невролог ВЦ “Алден-Вет”

 

 

Комментарии запрещены.