Всеукраинская гильдия ветеринаров сердечно поздравляет Вас с наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым!

Уважаемые коллеги!

Всеукраинская гильдия ветеринаров сердечно поздравляет Вас с наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым!

Мы желаем Вам профессионального и личностного роста, покорения новых вершин, семейного тепла, простых человеческих радостей и безграничного счастья!

Наша организация еще не успела отпраздновать первый месяц своей работы, а уже вызвала бурю обсуждений в ветеринарном сообществе. Нас поддерживают, нас критикуют, нам приписывают не существующие полномочия, нами пугают.

Мы понимаем, что в бешенном ритме современного мира не у каждого есть 20 минут свободного времени, чтобы ознакомиться с официальным уставом нашей общественной организации, поэтому, дабы внести ясность и положить конец сонму беспочвенных слухов и выдумок, мы подготовили Вашему вниманию краткие   выдержки из основного документа, на основании которого осуществляет свою деятельность наша общественная организация.

ВГВ является абсолютно добровольной общественной организацией, членство в которой возможно только для участников ветеринарного рынка. Деятельность ВГВ направленна на защиту прав ветеринаров, повышение профессионального уровня (просвещение, обучение), защиту прав животных и равные и свободные условия работы для ветеринарного бизнеса.

ВГВ не может и не собирается разрешать или запрещать что-либо, ни сейчас, ни в своем будущем.

Каждый, может присоединиться к работе ВГВ или возглавить профильный комитет. ВГВ никогда не будет карательным органом. Главной задачей остается защита ветеринаров и ветеринарного рынка!

Устав краткое содержание:

«…ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ВСЕУКРАЇНСЬКА ГІЛЬДІЯ ВЕТЕРИНАРІВ» (далі по тексту – Спілка) — є добровільним громадським об’єднанням, створеним для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів…»

«…Метою (цілями) діяльності громадської Спілки є: захист ветеринарної практики та створення ефективних умов праці ветеринарів; здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема професійних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів її членів…»

«…Для реалізації своєї мети (цілей) Спілка…пропагує свої ідеї та цілі;

 • представляє і захищає свої законні інтереси та права та законні інтереси своїх членів (учасників) перед державними органами, а також перед іншими організаціями, підприємствами, установами;
 • акумулює внески членів Спілки, пожертвування фізичних та юридичних осіб;
 • ідейно та організаційно підтримує своїх членів;
 • розповсюджує інформацію, засновує засоби масової інформації;
 • підтримує міжнародні контакти і зв’язки, включаючи виїзд за кордон, укладає відповідні угоди, приймає іноземних громадян, бере участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;
 • організовує і проводить конференції, семінари, лекції та інші освітні заходи;
 • сприяє розробці проектів відповідних актів органів державної влади та місцевого самоврядування та сприяє реалізації державних програм;
 • поширює серед членів Спілки правову та професійну інформацію, зокрема в галузі ветеринарії;
 • сприяє вирішенню проблем в галузі ветеринарії, медицини, освіти тощо, готує пропозиції до органів державної влади та управління щодо розв’язання проблем, бере участь у процесі прийняття рішень органами влади та управління;
 • взаємодіє та обмінюється досвідом та знаннями  з іншими громадськими об’єднаннями;
 • розробляє та реалізує окремі програми діяльності відповідно до основної мети Спілки.

«Вищим органом управління Спілкою є Загальні збори членів (учасників) Спілки…»

«…До компетенції Загальних зборів належить:

1) затвердження Статуту Спілки, внесення до нього змін;

2) виключення членів Спілки з її складу, у випадку грубого порушення ними Статуту Спілки;

3) затвердження планів роботи і звітів про їх виконання;

4) реалізація права власності Спілки, затвердження кошторису витрат на фінансування діяльності Спілки;

5) обрання та відкликання Голови Правління та Ревізійної комісії;

6) затвердження положень та інших внутрішніх документів Спілки;

7) затвердження штатного розпису, визначення умов оплати праці штатного апарату Спілки та створених нею установ, організацій, укладення з їх керівниками трудових договорів (контрактів);

8) прийняття рішень про реорганізацію Спілки та саморозпуск Спілки, призначення ліквідаційної комісії;

9) затвердження висновків Ревізійної комісії;

10) затвердження розмірів та порядку сплати членських внесків;

11) вирішення будь-яких інших питань діяльності Спілки…»

«…Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки діяльності Голови Правління та створених Спілкою установ та  організацій…»

 

Комментарии запрещены.